Martin Stor

Martin Stor is een verbinder puur sang. Bekend als innovatiemakelaar bij het Achterhoeks Centrum voor Technologie waar hij kennis, mensen, organisaties, overheden en kennisinstellingen verbond in het belang van de regio. Momenteel werkt hij zelfstandig onder de naam Verbindeninbeeld. De Achterhoek zet inmiddels in de volle breedte in op Smart Industry.

De kracht van de Achterhoek

Als u brood of koekjes eet, grote kans dat ze gemaakt zijn op bakkerijfabriek die ingericht door Kaak uit de Achterhoek. Bijna de helft van de kuikens komen wereldwijd uit in broedmachines van PasRefrom in Zeddam, het voorbeeld van Smart Industry is 24/7 steel en komt uit Varsseveld en zo zijn er nog legio van veelal verborgen kampioenen in de Achterhoek. Martin brengt ze in beeld en geeft ze een steuntje in de rug om smart naar een circulaire economie te gaan. Vanuit Agenda2020 van de Regio Achterhoek komt dit tot uiting in SmartHub Achterhoek. De Achterhoek is overigens regio nummer 2 van Nederland als het gaat om het aantal patenten!

SmartHub Achterhoek

Wij zien de agenda enerzijds als de opgave voor de Achterhoek tot minimaal 2020, waar we sinds 2010 samen onze schouders onderzetten. Anderzijds is het voor partners die onze ambities steunen, zoals provincie en Rijk, een belangrijk richtinggevend document: het maakt duidelijk waarvoor wij extra ruggensteun en middelen vragen, namelijk voor het neerzetten van de Achterhoek als SmartHub van Nederland die de Toekomst in de Maak heeft! Wij bundelen onze krachten en zetten ze in om een dynamisch en bloeiend gebied te blijven waar het bruist van de bedrijvigheid en waar jongeren, stagiaires, afstudeerders en bedrijven naartoe gezogen worden.

De principes en instrumenten van Smart Industry (de integratie van ICT in productieprocessen en klant- en samenwerkingsrelaties, big data, internet of things, etc.) worden vaak ontwikkeld en als eerste toegepast in de maakindustrie. De Achterhoek heeft de ambitie om de kansen die de ontwikkeling van Smart Industry biedt in zoveel mogelijk sectoren te benutten. De maakindustrie loopt voorop als het gaat om bewustwording van de kansen van Smart Industry. In andere sectoren moet eerst in deze bewustwording worden geïnvesteerd, voordat toepassing van Smart Industry op bredere schaal kan plaatsvinden.

Daarom zijn er kruisverbindingen (crossovers) nodig tussen Smart Industry en andere sectoren. In de Uitvoeringsagenda zijn er Crossovers op het terrein van zorg, agrofood/biobased economy, duurzame energietransitie en vrijetijdseconomie.